Portfólio

Práce vo výškach, hĺbkach
a v ťažko dostupnom teréne

 • Umývanie, čistenie okien a údržba fasád
 • Čistenie, žľabov a zvodov
 • Maliarske a murárske práce
 • Čistenie priemyselných objektov
 • Špeciálne práce /montáže, demontáže, opravy striech, elektrikárske práce/
 • Montáž, demontáž reklamných plôch a panelov
 • Búracie práce
 • Zabezpečenie pracoviska proti pádu osoby, alebo predmetu

Priemyselné čistenie

 • Čistenie interiérov hál - čistenie nosníkov, prekladov, rúr, osvetlenia a vzduchotechniky vo výrobných halách a skladoch

Rekonštrukcie a remodelingy

 • Rekonštrukcie budov
 • Rekonštrukcie a remodelingy obchodných zariadení
 • Výstavba sádrokartónových stien

Čistiace a upratovacie práce

 • Čistiaca a dekoračná správa budov
 • Čistenie objektov po stavebných, maliarskych a rekonštrukčných prácach
 • Čistenie vzduchotechniky, odsávanie prachu a nánosov
 • Upratovacie služby
 • Vysokotlakové čistenie

Predaj a prenájom
prostriedkov osobnej ochrany

 • Celotelové úvezy, laná, prilby, prachové alebo chemické respirátory

Výstavba športovísk, lezeckých stien,
lanových parkov a atrakcií